• Terapia autyzmu

  TERAPIA AUTYZMU

  Dla dzieci od 12 miesiąca życia.

 • Wczesna interwencja

  WCZESNA INTERWENCJA

  Szybka diagnoza i skuteczna terapia.

 • Terapia polisensoryczna

  TERAPIA POLISENSORYCZNA

  Dla dzieci do 2 roku życia. Diagnoza, terapia.

 • Integracja sensoryczna

  INTEGRACJA SENSORYCZNA

  Diagnoza, terapia.

Regulamin

 

Zasady uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych

prowadzonych w Gabinecie Diagnozy i Terapii Małego Dziecka KAJ

 Dotyczą terapii indywidualnej i grupowej

CZAS ZAJĘĆ

 • Zajęcia indywidualne oraz grupowe, trwają 50 min. Czas terapii może zostać skrócony w przypadku nadmiernego zmęczenia dziecka lub innych przeciwwskazań medycznych.
 • W przypadku spóźnienia się dziecka, terapeuta nie ma obowiązku przedłużenia zajęć.

PŁATNOŚCI

 • Płatność za zajęcia odbywa się gotówkowo lub za pomocą terminala płatniczego. Istnieje możliwość dokonania przelewu na konto bankowe.

 • Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o wcześniejsze przekazanie tej informacji terapeucie.

 • Rachunki za dany miesiąc wydawane są na końcu danego miesiąca.

 NIEOBECNOŚCI

 • W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka lub zgłoszenia nieobecności w dniu terapii należy pokryć 100 % opłaty za terapię.
 • W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka na zajęciach, w przeddzień zajęć po godzinie 17.00, należy pokryć 50% opłaty za terapię (*).

 • Za zgłoszenie nieobecności rozumie się powiadomienie przez sms, bezpośrednią bądź telefoniczną rozmowę z terapeutą oraz odwołanie przez system elektronicznej rejestracji serwisu internetowego (mail nie gwarantuje dotarcia informacji w należytym czasie).

*odwoływanie zajęć  tylko w godzinach 9.00-20.00, odwołane zajęcia po godzinie 20.00 będą traktowane jak odwołane w dniu terapii.

 BEZPIECZEŃSTWO

 • Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.

 • Zabrania się wchodzenia do sal terapeutycznych bez osoby prowadzącej zajęcia.

 • Rodzice/opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu zajęć.

 • Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/ opiekunów po zakończeniu zajęć.

Nieprzestrzeganie w/w zasad oraz powtarzająca się absencja dziecka na zajęciach, skutecznie zakłócająca realizację planu terapeutycznego, może być powodem naszej rezygnacji z prowadzenia terapii.

Zastrzegamy sobie prawo do zamiany niniejszych Zasad, jak również wprowadzenia modyfikacji cen za prowadzone zajęcia. Korzystanie z usług terapeutycznych oferowanych przez w/w gabinet jest jednoznaczne z akceptacją zasad i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

Ustalone "Zasady" obowiązują od dnia 04.01.2021 r.