• O nas

Małgorzata Dzierżawska

pedagog, oligofrenopedagog

 

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora na kierunku pedagogika. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Od wielu lat pracuje z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Swoje doświadczenie zdobyła pracując w placówce integracyjnej gdzie zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Ukończyła wiele kursów i szkoleń min. „Autyzm. Małe Dziecko – duża sprawa. Diagnoza, terapia, pomoc rodzinie. Fundacja Synapsis. „Praca z dziećmi z autyzmem metodami stosowanej analizy zachowania”. Centrum Wczesnej Interwencji Krok Po Kroku.
„Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Fundacja Synapsis. „Agresja, autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem”. Fundacja Synapsis. „Trening Umiejętności Społecznych”. Fundacja Synapsis. Trzy modułowe szkolenie „Jak wspomagać dzieci z autyzmem w nawiązywaniu funkcjonalnej komunikacji” Fundacja Synapsis. Praktyczny staż w Ośrodku dla dzieci z Autyzmem Fundacji Synapsis
„Warto Być za – Zespół Środowiskowy jako szansa na pomyślny start życiowy dzieci
z autyzmem”. ”Terapia Ręki. I Stopień. Funkcjonalne podejście do małej motoryki PTR”. Acentrum. „Nowoczesne techniki pracy terapeutycznej z uczniami – indywidualne i grupowe: SI, Metoda Warnkego, Tomatisa, EEG biofeedback, praca warsztatowa metodami aktywnymi”. WCIES. Kurs doskonalący „Ruch dla Uczenia się (Move to Learn®)”. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. „Kurs języka migowego” – I stopień. Ideogram. „Terapia zajęciowa”. Fundacja VCC.

W pracy terapeutycznej kładzie szczególny nacisk na modyfikację zachowań kontekstowo nieodpowiednich oraz stymulację polisensoryczną.