• Terapia autyzmu

  TERAPIA AUTYZMU

  Dla dzieci od 12 miesiąca życia.

 • Wczesna interwencja

  WCZESNA INTERWENCJA

  Szybka diagnoza i skuteczna terapia.

 • Terapia polisensoryczna

  TERAPIA POLISENSORYCZNA

  Dla dzieci do 2 roku życia. Diagnoza, terapia.

 • Integracja sensoryczna

  INTEGRACJA SENSORYCZNA

  Diagnoza, terapia.

Badanie ADOS-2

Czym jest ADOS-2?

ADOS-2 to obecnie najbardziej wiarygodne i uniwersalne narzędzie, które pozwala zbadać stopień nasilenia cech spektrum autyzmu.

Badanie polega na podejmowaniu różnych interakcji z dzieckiem, w formie zabaw i dialogów, wegług ściśle przestrzeganego scenariusza.

Dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić, czy w zachowaniu dziecka pojawiają się trudności np.

 • brak interakcji,
 • schematyczność,
 • trudności w komunikacji niewerbalnej.

Każde zachowanie jest skrupulatnie opisywane i oceniane według kryteriów diagnostycznych. Dzięki temu rodzice otrzymują szczegółowy raport, opisujący zakres i nasilenie cech spektrum autyzmu. Raport ten dostarcza również informacji o mocnych i słabszych stronach dziecka, dzięki temu możemy lepiej zrozumieć jego potrzeby oraz lepiej dobrać strategie terapeutyczne.

Badanie narzędziem ADOS-2 stosuje się nie tylko do postawienia diagnozy, ale także do oceny postępów poczynionych w procesie terapeutycznym. Badanie można wykonać co 6 miesięcy.

Najmłodsze dzieci, które mogą być badane za pomocą ADOS-2, to dzieci od 12.miesiąca życia, które potrafią już chodzić i są w stania poruszać się samodzielnie po gabinecie.

Badanie ADOS-2 może być przeprowadzone tylko przez certyfikowanego diagnostę.

Spotkanie z dzieckiem trwa około 60 minut.

 Dla lekarzy psychiatrów podejmujących ostateczną decyzję dotyczącą diagnozy, raport badania ADOS-2 jest wiarygodną i rzetelną informacją na temat istniejących trudności dziecka.

Jak wygląda badanie?

 1.  Wywiad z Rodzicem
 2.  Badanie ADOS-2
 3.  Omówienie i przekazanie wyników badania ADOS-2

ADOS-2 jest narzędziem wystandaryzowanym - to oznacza, że każdy diagnosta kieruje się tym samym scenariuszem i zestawem narzędzi - dzięki temu wynik badania jestobiektywny, przy jednoczesnym zminimalizowaniu subiektywnych wrażeń i opinii osoby prowadzącej badanie.